Кербоването на маркучи се състои в запресоване на накрайници за маркучи.

Кербоване на маркучи

Кербоване на маркучи

Фирма АПЕКС 11 ЕООД разполага с оборудвано помещение за кербоване на хидравлични маркучи за високо налягане. Комплектованите хидравлични съединения се изпитват на стенд, който дава възможност за статично или импулсно изпитване до 1200 атм.Имаме възможност да запресоваме маркучи с диаметър от 4 mm до 160 mm.Предлаганите хидравлични съединения са висококачествени и с дълготрайна употреба,устойчиви на въздействието освен на работни фактори и на температурни влияния,запрашеност и абразиви.Хидравличните маркучи са със вградени стоманени оплетки и кербовани/пресовани/ по съвременна технология,което осигурява качествена,дълготрайна и безаварийна работа.