Кербоването на маркучи се състои в запресоване на накрайници за маркучи.

Фирмата разполага с оборудвано помещение за кербоване на хидравлични маркучи за високо налягане.

Машините за рязане, кербоване и тестване на комплектованите изделия са на италианската фирма О+Р Srl. Предлаганото от производителя работно налягане на маслото достига до 215-450 атм. при температура от -40 до +100 С.

Комплектованите хидравлични съединения се изпитват на стенд, който дава възможност за статично или импулсно изпитване до 1200 атм. Имаме възможност да запресоваме маркучи с диаметър от 4 mm до 160 mm.

Предлаганите хидравлични съединения са висококачествени и с дълготрайна употреба,устойчиви на въздействието освен на работни фактори и на температурни влияния,запрашеност и абразиви. Хидравличните маркучи са със вградени стоманени оплетки и кербовани /пресовани/ по съвременна технология,което осигурява качествена,дълготрайна и безаварийна работа.

Фирмата предлага маркучи и накрайници с марката PANZER за хидравлични схеми с ниско налягане, високо налягане и специални (например екстремни температури и налягания), които кербоваме по стандартите, въз основа на SAE и DIN.

XИДРАВЛИЧНИ МАРКУЧИ НАКРАЙНИЦИ ЗА ХИДРАВЛИЧНИ МАРКУЧИ КЕРБОВАНЕ НА МАРКУЧИ
XИДРАВЛИЧНИ    МАРКУЧИ  fitingi kerbovane