Моторни масла

Двигателно масло е петролен или синтетичен продукт, чиято цел е да смазват възлите и детайлите в двигателя с вътрешно горене в екстремни натоварвания. Освен да смазват, качествените двигателни масла трябва да отвеждат част от топлината която се отделя при работа на двигателя и да отмиват нагара и отлаганията които остават при продължителна работа.

Характеризират се със следните по-важни физически и химически свойства:

• вискозитет;

• специфично тегло;

• индекс на вискозитета;

• температура на запалване;

• температура на застиване;

• съдържание на механични примеси;

• съдържание на изкуствени прибавки;

• стабилност на маслото;

Хидравлични масла

Хидравлични масла МХЛ

Хидравличните масла МХЛ се произвеждат от рафинирани базови масла, легирани с пакет добавки, които осигуряват изключителна антиокислителна стабилност.

Предимства на хидравличните масла
» висока степен защита на обурадването;
» много добра филтруемост;
» съвместимост с други минерални масла;
» отлични противоизносни свойства;
» много добри деемулгиращи и противокорозионни свойства;
» отлични антипенни свойства;

Приложение на хидравличните масла
Хидравлични масла МХ-Л се използват като работна течност в хидростатични маслени системи, както и за смазване на триещи се механизми на различни машини, които изискват масла с висока стабилност срещу окисление и добри защитни свойства.

Техническо означение на хидравличните масла
» ISO-L-HL – съгласно БДС ISO 6743/4

Спецификации на хидравличните масла
» DIN 51524, част 1

Типична характеристика на хидравличните масла

Вискозитетен клас по ISO

10

15

22

32

46

68

100

150

Плътност при 20 С, g/ml

0,869

0,871

0,872

0,874

0,875

0,877

0,881

0,883

Кинематичен вискозитет при 40 С, mm/s

10

15

22

32

46

68

100

150

Вискозитетен индекс

96

96

96

96

95

95

95

93

Пламна температура в отворен тигел, С

145

160

170

195

205

220

230

240

Температура на течливост , С

-27

-27

-24

-21

-18

-15

-15

-12

Корозия върху медна пластинка

Въздухоотделителна способност

2/50

2/50

3/50

3/50

5/50

8/50

6/75

8/75

Антифриз

Антифриз (от гръцкото ἀντι — “против, срещу” и от английското freeze — “замръзвам”) е течност, която не замръзва при ниски температури и се използва за охлаждане в двигатели с вътрешно горене. В качеството на антифриз се използва смес от етиленгликол, пропиленгликол, глицерин, алкохол и някои други съставки, примесени с вода. Целта на антифриза е да предотврати фаталното за двигателя замръзване на течността в охладителната система при ниски температури.

До 1930 година метанолът се използва като антифриз. След 1980 година е разработена нова технология, която не включва вода. Етиленгликолът има приятен мирис и сладък вкус, поради което някои животни го пият по погрешка. Поради съдържанието на етиленглюкол, при попадане в стомаха антифризът е смъртоносен дори в малки количества.

Като се смесват различни пропорции на етиленглюкол с дестилирана вода се получанат течности с различна температура на замръзване в интервала от 0 до -75С. Сместа с най-ниска точка на замръзване се получава при 33% вода и 67% етиленглюкол (така наречения концентрат). Увеличаването на етиленглюкола води до намаляване на ефекта на антифриза! За България е достатъчно течността да има температура на замръзване -40С, което се постига с пропорция 52-55% етиленглюкол и 45-48% дестилирана вода. Етиленглюколът действа корозиращо върху металите и за да се предотврати това вредно действие, към сместа се прибавят така наречените “инхибитори”. В случая може да се ползва динатриен фосфат от 0.4 до 0.6% и декстрин в същото отношение. Задължително е сместа да се оцвети със син цвят (с тампонно мастило), което да напомня за отровното ѝ действие!

Греси

Грес (от френски graisse) представлява полутвърдо вещество, съставено от емулгирани нефтени или синтетични масла и сгъстители (най-често наричани сапуни) и специално подбрани присадки, което служи за смазване на триещи се машинни части.

Литиева грес – за сгъстител са използвани литиеви сапуни. Чувствителна към наличие на вода.

Молибденова грес – с добавен молибденов дисулфид. Последният оссигурява мазане на повърхностите при високи натоварвания, при които може да възникне прекъсване на масления филм и контакт между триещите се повърхности.